Współpraca



LISTA OSÓB DO WSPÓŁPRACY
W RAMACH ZESPOŁU DS. POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

1. Marek Polok - koordynator ds. bezpieczeństwa
2. Adrianna Czylok - dyrektor szkoły
3. Joanna Linnert - wicedyrektor
4. Maria Lis - pielęgniarka
5. Zygmunt Mizia - opiekun SU
6. Monika Fuchs - pedagog
7. Hanna Grzywa - pedagog
8. Ewa Janusz -  opiekun Koła PCK