WZO -Wewnątrzszkolne Szczegółowe Zasady Oceniania

WZO -TEKST JEDNOLITY /21 listopada 2016r/
SAMOOCENA UCZNIA klasa 1-3
ANEKS nr 1