Liczba wyświetlanych pozycji: 14
lpwychowawcaklasailość uczniów
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
lpwychowawcaklasailość uczniów
mgr Marzena Lasek 21 
mgr Angelika Kopeć 2a 16 
mgr Aleksandra Greczka 2b 16 
mgr Ewa Janusz 3a 15 
mgr Joanna Szendzielarz-Rączka 3b 17 
mgr Monika Ryrych 4a 18 
mgr Marzena Kocoń 4b 17 
mgr Magdalena Dzikowska 
mgr Patrycja Gibas 6a 24 
10 mgr Elżbieta Rogowiec 6b 23 
11 mgr Renata Kopeć 7a 18 
12 mgr Lucyna Skrudlik-Augustyniak 7b 18 
13 mgr Marek Polok 7c 17 
14 mgr Joanna Polczyk 16 
Liczba wyświetlanych pozycji: 14