Ubezpieczenie


Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH US 313 65 300Składka w wysokości 40 zł., kolejne dziecko w szkole 20 zł. przy sumie ubezpieczenia 15000 zł., obejmująca:

- świadczenie podstawowe:
      1) z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - suma odszkodowania za % trwałego uszczerbku - 150 zł., 
      2) z tytułu śmierci ubezpieczonego w skutek NNW, 
      3) zwrot kosztów nabycia środków ortopedycznych, 
      4) świadczenie ryczałtowe z tytułu ukąszenia przez owady, węże, pogryzienie przez zwierzęta,

- dzienne świadczenie szpitalne,

- zwrot kosztów leczenia poniesionych w skutek nieszczęśliwego wypadku,

- świadczenie z tytułu śmierci opiekunów prawnych ubezpieczonego w skutek nieszczęśliwego wypadku,

- zwrot kosztów pogrzebu ubezpieczonego - jednorazowo 1500 zł.,

- uprawianie sportu przez pozaszkolne kluby sportowe - do 100% sumy ubezpieczenia.


W szkole pozostaje 20% sumy składek z ubezpieczenia NNW w ramach "Pakietu Bezpieczeństwa".