/kody dostępowe dla rodziców do MobiDziennika - u wychowawcy/

WAŻNE!!!

Od 5 do 15 września 2017 roku, w ramach zajęć gimnastyki korekcyjnej
 odbywać się będą badania wad postawy uczniów klas 1 - 7 zgodnie z planem podanym przez wychowawcę. 
Wstępna diagnoza postawy pozwoli zakwalifikować 
najbardziej potrzebujące dzieci do grup ćwiczebnych w roku szkolnym 2017/18.
Podczas badania mogą uczestniczyć rodzice/ prawni opiekunowie.
Nauczyciele gim.korekcyjnej: Marzena Lasek
Joanna Polczyk
Tomasz Janusz