ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

czynna od poniedziałku do piątku

w godz. 15.00 – 17.00

Serdecznie zapraszamy!

 

Od 5 lat nasza szkoła realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, polegające na prowadzeniu zajęć, zapewnianiu dzieciom przebywającym w świetlicy podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno – kulturalnych, edukacyjnych oraz poczęstunku. Nauczyciele pracujący w świetlicy: Ewa Janusz, Joanna Linnert, Dorota Nasuta, Joanna Polczyk.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz.: od 15.00 do 17.00.

Systematycznie korzystają z nich nasi uczniowie, zarówno z klas młodszych, jak   i starszych.

Świetlica środowiskowa cieszy się szczególnym uznaniem wśród uczniów mających problemy z nauką, tutaj mogą liczyć na fachową pomoc w odrabianiu pracy domowej, przygotowaniu się do sprawdzianów a także nadrobić braki spowodowane nieobecnością w szkole. Praca wychowawcza z dziećmi uwzględnia zainteresowania, potrzeby i oczekiwania uczniów. Świetlica oferuje następujące formy pracy z dziećmi: zajęcia plastyczno-techniczne, komputerowe – wykorzystanie w nauce internetu, muzyczne, gry i zabawy edukacyjne, gry i zabawy ruchowe, piesze wycieczki turystyczno poznawcze po najbliższej okolicy. Organizowane są również liczne konkursy i quizy. Dużą atrakcją są zajęcia w sali zabaw „RADOSNA SZKOŁA”. Ponadto nauczyciele organizują dla dzieci świetlicowe ANDRZEJKI, MIKOŁAJKI, WIGILIĘ oraz DZIEŃ DZIECKA /gry i zabawy „na wesoło”/. Każde dziecko może zjeść posiłek w postaci bułki z szynką, z serem lub dżemem oraz napić się herbaty.

Zajęcia świetlicowe cieszą się dużym uznaniem wśród dzieci, co potwierdza wysoka frekwencja ora zaangażowanie uczniów w przygotowanie proponowanych zadań. Przede wszystkim jednak satysfakcjonujące są sukcesy szkolne uczniów mających problemy z nauką.

 

                                                                                         Tekst napisała: Ewa Janusz

Tak spędzamy wolny czas