Statut szkoły


Aneks nr 1 (zatwierdzony 27.11.2018 r.)

Aneks nr 2 (zatwierdzony 22.01.2019 r.)

Aneks nr 3 (zatwierdzony 10.09.2019 r.)