Scarecrows

Playing with Scarecrows
rok szkolny 2016/2017


W roku szkolnym 2016/2017 klasa 4 wzięła udział w projekcie  w ramach programu  eTwinning.
Wspólnie ze szkołą z miejscowości Saint-Blin we Francji realizowaliśmy program zatytułowany Playing with Scarecrows.


Uczniowie francuscy przygotowali u siebie podczas zajęć plastycznych strachy na wróble,
zaś dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie zaprojektowały i wykonały strachy pod kierunkiem pani Elżbiety Rogowiec. Zrobiły to w sali komputerowej korzystając z  programu graficznego Paint. 


Następnie pod opieką nauczyciela języka angielskiego, pana Marka Poloka,
wykonały opisy narysowanych postaci w języku angielskim. Opisy te posłużyły do stworzenia
pod kierunkiem pani Rogowiec interaktywnych gier edukacyjnych, pomocnych w nauce języka angielskiego. 
Materiały te można obejrzeć na stronie internetowej stworzonej na potrzeby projektu.


Program trwał dwa miesiące i pozwolił uczniom poznać rówieśników ze szkoły za granicą.
Mogli tez zapoznać się z nowym słownictwem w języku angielskim i utrwalić znane już słówka,
rozszerzyć umiejętności korzystania z programu graficznego oraz nauczyć się tworzenia
krótkich multimedialnych gier edukacyjnych.


/Elżbieta Rogowiec/