Samorząd Uczniowski

 

Opiekun: ks. Zygmunt Mizia

Przewodniczący: Martyna Szczypka

Zastępca: Monika Strządała
                 
Skarbnik: Weronika Neter

Członkowie: Milena Gwizdoń
                       Wiktoria Ponc
                       Julia Jeżak