Rekrutacja

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Powstańców Śląskich w Ligocie na rok szkolny 2020/2021
została podana do publicznej wiadomości
i zamieszczona na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły.
DOKUMENTY DO POBRANIA