Rekrutacja 2021/2022
Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2   im. Powstańców Śląskich w Ligocie 

na rok szkolny 2021/2022 trwać będzie od 1 lutego do 28 lutego 2021 r.


Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku kalendarzowym 2021 kończą 7 lat 
i nie odroczono im obowiązku  szkolnego (dzieci starsze - wcześniej odroczone)
oraz dzieci sześcioletnie na  wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

 

Wnioski dostępne na stronie internetowej szkoły
oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie.DOKUMENTY DO POBRANIA