(nowe podręczniki otrzymały klasy 3 i 6)


* * *(nowe podręczniki otrzymały klasy 2, 5 i 8)


* * *


(nowe podręczniki otrzymały klasy 1, 4 i 7)