(nowe podręczniki otrzymały klasy 2, 5 i 8)

* * *


(nowe podręczniki otrzymały klasy 1, 4 i 7)