Rada Rodziców

KADENCJA RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

PRZEWODNICZĄCA         Katarzyna Piekarz

ZASTĘPCA                           Sandra Truss

SKARBNIK                           Aneta Krech

SEKRETARZ                        Adam Szczypka

 

 

 

SKŁAD RADY REWIZYJNEJ

 

Magdalena Szwed

Aleksandra Schulz

Marcin Olenkiewicz