Rada Rodziców

KADENCJA RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

PRZEWODNICZĄCA         Katarzyna Piekarz

ZASTĘPCA                             Marcin Olenkiewicz

SKARBNIK                            Aneta Krech

SEKRETARZ                         Joanna Francuz- Mirek

 

 

 

SKŁAD RADY REWIZYJNEJ

 

Magdalena Szwed

Lidia Szczotka

Sandra Truss