Rada Rodziców

KADENCJA RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW


PRZEWODNICZĄCA         Katarzyna Piekarz

ZASTĘPCA                           Adam Szczypka

SKARBNIK                           Aneta Krech

SEKRETARZ                        Edyta Kopoczek

 


 

SKŁAD RADY REWIZYJNEJ


Magdalena Szwed

Sandra Truss

Marcin Olenkiewicz