Rada Rodziców

KADENCJA RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

PRZEWODNICZĄCA         Katarzyna Piekarz

ZASTĘPCA                             Monika Zuch

SKARBNIK                            Aneta Krech

SEKRETARZ                         Adam Szczypka

 

 

 

SKŁAD RADY REWIZYJNEJ

 

Magdalena Szwed

Małgorzata Gancarczyk

Marcin Olenkiewicz