Projekty eTwinning

Projekt 
Gardening in primary schools and travelling around Europe with the globe trotter caterpillar
rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci z naszej szkoły biorą udział w kolejnym projekcie odbywającym się w ramach programu eTwinning. Tym razem są to uczniowie z klasy 4a, 4b i 4c. Opiekunem projektu  jest ponownie pani Rogowiec, a do współpracy włączyła się pani Monika Fuchs oraz pan Marek Polok. Podczas trwania projektu dzieci będą mogły poznać uczniów z innych krajów europejskich, gdyż dzięki współpracy w poprzednim roku (Francja, projekt Scarecrows) dodatkowo zyskaliśmy nowych partnerów: z Turcji, Litwy i Włoch. Udział w projekcie pozwoli dzieciom dowiedzieć się, jak wyglądają szkoły w innych krajach i jak pracują. Będzie można też doskonalić język angielski oraz obejrzeć ogródki przyszkolne tworzone przez uczniów. 
Wszystkie działania są dokumentowane na dostępnej już niedługo stronie internetowej projektu, współtworzonej przez szkoły partnerskie.
Projekt 
Playing with Scarecrows
rok szkolny 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 klasa 4 (obecna 5) wzięła udział w projekcie  w ramach programu  eTwinning. Wspólnie ze szkołą z miejscowości Saint-Blin we Francji realizowaliśmy program zatytułowany Playing with Scarecrows.

Uczniowie francuscy przygotowali u siebie podczas zajęć plastycznych strachy na wróble, zaś dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie zaprojektowały i wykonały strachy pod kierunkiem pani Elżbiety Rogowiec. Zrobiły to w sali komputerowej korzystając z  programu graficznego Paint. Następnie pod opieką nauczyciela języka angielskiego, pana Marka Poloka, wykonały opisy narysowanych postaci w języku angielskim. Opisy te posłużyły do stworzenia pod kierunkiem pani Rogowiec interaktywnych gier edukacyjnych, pomocnych w nauce języka angielskiego.  Materiały te można obejrzeć na stronie internetowej stworzonej na potrzeby projektu. Program trwał dwa miesiące i pozwolił uczniom poznać rówieśników ze szkoły za granicą. Mogli tez zapoznać się z nowym słownictwem w języku angielskim i utrwalić znane już słówka, rozszerzyć umiejętności korzystania z programu graficznego oraz nauczyć się tworzenia krótkich multimedialnych gier edukacyjnych