Pola Nadziei

Rok szkolny 2017/2018


KONKURS PLASTYCZNY „Ozdoby  bożonarodzeniowe”


Uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami wykonali wiele pięknych ozdób,
które zostały sprzedane na  szkolnym kiermaszu świątecznym.
Zebrano kwotę 350 zł. Pieniądze zo
stały przekazane na cele hospicjum
w Bielsku- Białej.


Opiekunowie akcji Pola Nadziei: p. M. Lasek, p. J. Polczyk i p. M. Polok
serdecznie dziękują rodzicom i uczniom za wykonanie ozdób bożonarodzeniowych.

/Marzena Lasek/

zobacz zdjęcia

ROZPOCZĘCIE

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pola Nadziei.

W październiku rozpoczęła się 14 edycja programu Pola Nadziei popularyzującego
ideę opieki hospicyjnej.

Otrzymane podczas mszy inauguracyjnej cebulki- symbol nadziei i walki z cierpieniem -zostały zasadzone na rabatkach szkolnych przez uczniów klasy 1 a i 1 b, których wychowawcami są p. A. Greczka i p. M. Lasek.

https://sites.google.com/site/dydaktykaali/pola-nadziei/IMG-5178.jpg
 
https://sites.google.com/site/dydaktykaali/pola-nadziei/IMG-5182.jpg

„Hospicjum to konkretny wyraz troski o życie i świadectwo jego obrony w chwilach doświadczenia choroby. To jest nasz – jako uczniów Chrystusa będącego Panem życia – fundamentalny obowiązek. Troska o życie jest ważna na każdym etapie ludzkiego istnienia, począwszy od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Towarzyszenie ludziom w jesieni życia oraz w czasie przeżywania choroby uznawanej
z medycznego punktu widzenia za nieuleczalną, stanowi przygotowanie do kluczowego momentu przejścia do innego wymiaru istnienia” –
stwierdził bp Piotr Greger podczas mszy inaugurującej program Pola Nadziei.

Grażyna Chorąży, prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego, poinformowała, że w tym roku do programu Pola Nadziei przystąpiło 59 szkół,
w tym 34 z Bielska-Białej, 8 z gminy Jasienica, po dwie placówki
z gmin Skoczów, Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jaworze, Wilamowice i po jednej szkole z Buczkowic, Kóz, Porąbki i Żywca.

Dotychczas na budowę i wyposażenie hospicjum stacjonarnego
w Bielsku-Białej wydano 10 mln zł.

/Marzena Lasek/Rok szkolny 2016/2017W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr Ligocie po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Pola Nadziei"

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają
nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia
z tego świata. Wiosną, kiedy żonkile kwitną - zbieraliśmy fundusze na prowadzenie opieki hospicyjnej. 
Celem tegorocznej akcji "Pola Nadziei" było wspieranie i propagowanie ruchu hospicyjnego, budowa stacjonarnego hospicjum im. Jana Pawła II Bielsku –Białej dla osób przewlekle chorych jak szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci
i młodzieży 
na potrzeby osób chorych. 

Akcja trwała do maja 2017 r. Szerząc ideę hospicyjną organizowane były różnorodne konkursy, koncerty, kwesty, licytacje. Zachęcaliśmy uczniów, nauczycieli i rodziców do włączenia się w naszą kampanię w myśl słów 

ks. J. Twardowskiego:

 „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

*******

NASZA ŻONKILOWA RABATKA