Kalendarium
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2019 r., 2 i 3 stycznia 2020 r.,
30 kwietnia i 12 czerwca 2020 r.

 18-20 marca 2020 - rekolekcje wielkopostne

21-23 kwietnia 2020 - egzamin ósmoklasisty