Kalendarium 2018/2019


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2018, 2 stycznia 2019, 2 maja 2019
11 i 12 kwietnia 2019