Kalendarium 2020/2021
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
4 czerwca, 21 i 22 czerwca


egzamin ósmoklasisty:
25, 26, 27 maja