Kalendarium
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
4 i 5 maja, 4 czerwca, 21 i 22 czerwca


egzamin ósmoklasisty:
25, 26, 27 maja