Kalendarium 2020/2021
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:


egzamin ósmoklasisty