Kalendarium 2017/2018


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października, 2 listopada
21 i 22 grudnia
30 kwietnia, 2 maja, 4 maja
1 czerwca