Wielki sukces uczniów naszej szkoły    21 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II Powiatowym Konkursie „Lepiej zapobiegać niż leczy” – etap gminny. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach. Zgłosiło się do niego 10 szkół. Celem Konkursu była poprawa świadomości uczniów szkół podstawowych, dotyczącej profilaktyki zdrowotnej i promowania zdrowego stylu życia oraz popularyzacja wiedzy i umiejętności praktycznych, w zakresie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat dobrej jakości życia i właściwych postaw wobec zdrowia.

    Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Aurelia Kajstura, Bartosz Kaszok i Bartosz Wiewióra. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test, wykazując się wiedzą teoretyczną w następujących obszarach:

1. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;

2. Zdrowe odżywianie;

3. Choroby cywilizacyjne;

4. Uzależnienia;

5. Promowanie aktywności fizycznej.

Rozwiązywanie 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru przez drużyny trwało 30 minut. Nasza drużyna otrzymała aż 19 punktów – na 20 możliwych i zdobyła I miejsce, tym samym zakwalifikowana została do etapu powiatowego, który odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. w Szkole

Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach.

Gratulujemy zwycięskiej drużynie poziomu wiedzy i życzymy dalszych sukcesów.

           Uczniów do konkursu przygotowała p. Lucyna Skrudlik-Augustyniak i p. Ewa Janusz.

/Ewa Janusz/