Kolejny SUKCES naszej szkoły!


Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, prowadził w roku szkolnym 2017/2018 w  placówkach szkolnych i przedszkolnych na terenie Miasta Bielsko-Biała, pow. bielskiego i pow. żywieckiego,  Akcję pt. " Gorączka Złota 2018".

W akcji brało udział ogółem 49 placówek szkolnych, z tego 28 szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz cztery przedszkola z Miasta Bielsko-Biała i pow. bielskiego i 17 szkół z pow. żywieckiego.

W trakcie zakończonej akcji, zabrano łącznie złotych monet na kwotę 12.210.78 złotych.

Jest to kolejna rekordowa zbiórka "Gorączki Złota".

Największym zbieraczem złota w roku szkolnym 2017/2018 w kat. szkół na terenie pow. bielskiego została:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie - 1076,91 złotych.

Więcej szczegółów na: http://bielsko-biala.pck.org.pl/

              OPIEKUN

SZKOLNEGO KOŁA PCK

Ewa Janusz