/kody dostępowe dla rodziców do MobiDziennika - u wychowawcy/


https://sites.google.com/site/dydaktykaali/home/IMG_20180909_152236.jpg"KLAPKI DLA GAMBII" - RELACJA Z AKCJI

Pragniemy poinformować, że zbierane w ramach akcji „Klapki dla Gambii” obuwie
zostało już przekazane potrzebującym dzieciom.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy zechcieli przyłączyć się do akcji.
/Marzena Kocoń/            Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach realizuje program „Koperta życia”. Założeniem programu
jest szybkie udzielenie pomocy osobom  w wieku powyżej 60 roku życia, w przypadku  konieczności wezwania ratowników medycznych,w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub w trakcie wizyty lekarskiej w domu.
            Koperta życia” to pakiet składający się z karty informacyjnej, koperty i naklejki na lodówkę. Karta informacyjna jest źródłem informacji dla ratowników medycznych lub innych służb ratowniczych. 
             W celu przystąpienia do programu należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Istnieje także możliwość zgłoszenia się w naszej szkole, np. poprzez wysłanie wiadomości na MobiDziennik/na konto Alicji Krupy/.