Grono pedagogiczne

Dyrektorzy

dyrektor szkoły mgr inż. Adrianna Czylok

 wicedyrektor szkoły mgr Joanna Linnert

 

Język polski

mgr Joanna Linnert

mgr Marzena Kocoń

mgr Katarzyna Bandel

 

Matematyka

mgr Magdalena Głąb

mgr Dorota Kołodziejczyk

mgr Kędzior Marta

mgr Katarzyna Spyra

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Aleksandra Greczka

mgr Marzena Lasek

mgr Ewa Janusz

mgr Angelika Kopeć

mgr Joanna Szendzielarz-Rączka

 

Język angielski

mgr Marek Polok

mgr Patrycja Gibas

mgr Monika Ryrych

 

Język niemiecki

mgr Aneta Jaworska-Pytlarz

 

Historia, Wiedza o społeczeństwie

mgr Renata Kopeć


Fizyka

mgr inż.  Adrianna Czylok

 

Chemia

mgr Dariusz Czechowski

 

Biologia, Geografia, Przyroda

mgr inż. Lucyna Skrudlik-Augustyniak

 

Technika

mgr Ewa Janusz

 

Informatyka

mgr Elżbieta Rogowiec

 

Edukacja informatyczna

mgr Ewa Janusz

mgr Aleksandra Greczka

mgr Marzena Lasek

mgr Angelika Kopeć

 

Plastyka

mgr Jarosław Kuś


Doradztwo zawodowe

mgr Katarzyna Bandel

 

Muzyka, Edukacja muzyczna

mgr Sławomir Błachut

 

Wychowanie fizyczne

mgr Joanna Polczyk

mgr Magdalena Dzikowska


Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Renata Wrzoł

 

Regionalizm

mgr Aleksandra Greczka

 

Religia

ks. mgr Zygmunt Mizia

mgr Grażyna Czopnik-Niesytko

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Monika Fuchs

 

Pedagog, Logopeda

mgr Hanna Grzywa

mgr Monika Fuchs

 

Psycholog

mgr Aleksandra Franek

 

Rewalidacja

mgr Monika Fuchs

mgr Ewa Janusz

mgr Joanna Szendzielarz-Rączka

mgr Marzena Lasek

mgr Joanna Bruś

 

Gimnastyka korekcyjna

mgr Joanna Polczyk

mgr Marzena Lasek

 

Biblioteka

mgr Małgorzata Mola

 

Świetlica

mgr Patrycja Gibas

mgr Magdalena Dzikowska

mgr Renata Kopeć

mgr Angelika Kopeć

mgr Joanna Polczyk

mgr Małgorzata Mola

mgr Monika Ryrych