Liczba wyświetlanych pozycji: 31
Imię i nazwisko nauczycielanauczany przedmiot
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Imię i nazwisko nauczycielanauczany przedmiot
Dyrektor szkoły mgr Dorota Nasuta informatyka, matematyka 
ks. mgr Zbigniew Jurasz religia 
mgr Aleksandra Greczka edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, regionalizm 
mgr Angelika Kopeć opiekun świetlicy 
mgr Dagmara Paszek matematyka, zajęcia techniczne 
mgr Dariusz Czechowski chemia 
mgr Elżbieta Rogowiec zajęcia komputerowe, informatyka 
mgr Elżbieta Szczypka plastyka, doradztwo zawodowe 
mgr Ewa Janusz edukacja wczesnoszkolna, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, oligofrenopedagogika 
mgr Grażyna Czopnik-Niesytko religia 
mgr Hanna Grzywa pedagog, logopeda 
mgr inż. Lucyna Skrudlik-Augustyniak przyroda, biologia 
mgr Jadwiga Bednarz język angielski 
mgr Joanna Gryz opiekun świetlicy 
mgr Joanna Linnert język polski 
mgr Joanna Polczyk wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna 
mgr Joanna Pudełko geografia 
mgr Joanna Ryfczyńska-Moc fizyka 
mgr Joanna Szendzielarz-Rączka edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika 
mgr Julita Stawarczyk język niemiecki 
mgr Magdalena Dzikowska wychowanie fizyczne 
mgr Małgorzata Mola biblioteka, opiekun świetlicy 
mgr Marek Polok język angielski 
mgr Maria Hankus matematyka 
mgr Marzena Kocoń język polski 
mgr Marzena Lasek edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, oligofrenopedagogika 
mgr Monika Fuchs logopeda, pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika 
mgr Renata Kopeć historia 
mgr Sławomir Błachut muzyka 
mgr Tomasz Janusz gimnastyka korekcyjna, opiekun świetlicy 
v-ce dyrektor mgr Alicja Krupa edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia komputerowe 
Liczba wyświetlanych pozycji: 31