Liczba wyświetlanych pozycji: 32
Imię i nazwisko nauczycielanauczany przedmiot
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Imię i nazwisko nauczycielanauczany przedmiot
Dyrektor szkoły mgr inż. Adrianna Czylok fizyka 
ks. mgr Zygmunt Mizia religia 
mgr Agnieszka Faber psycholog 
mgr Aleksandra Greczka edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, regionalizm 
mgr Alicja Krupa edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe 
mgr Angelika Kopeć edukacja wczesnoszkolna 
mgr Anna Byrska język angielski, język niemiecki 
mgr Dagmara Dobosz matematyka, zajęcia techniczne 
mgr Dariusz Czechowski chemia 
mgr Dorota Nasuta matematyka 
mgr Elżbieta Rogowiec zajęcia komputerowe, informatyka 
mgr Elżbieta Szczypka plastyka, doradztwo zawodowe 
mgr Ewa Janusz edukacja wczesnoszkolna, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, oligofrenopedagogika 
mgr Grażyna Czopnik-Niesytko religia 
mgr Hanna Grzywa pedagog, logopeda 
mgr inż. Lucyna Skrudlik-Augustyniak przyroda, biologia, geografia 
mgr Jadwiga Wizner rewalidacja 
mgr Joanna Jurek edukacja dla bezpieczeństwa 
mgr Joanna Polczyk wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna 
mgr Joanna Szendzielarz-Rączka edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika 
mgr Magdalena Dzikowska wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy 
mgr Małgorzata Mola biblioteka, wychowawca świetlicy 
mgr Marek Polok język angielski 
mgr Maria Hankus wychowawca świetlicy 
mgr Marzena Kocoń język polski 
mgr Marzena Lasek edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, oligofrenopedagogika 
mgr Monika Fuchs logopeda, pedagog, wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika 
mgr Renata Kopeć historia, wiedza o społeczeństwie 
mgr Renata Okrzeszowska język polski 
mgr Sławomir Błachut muzyka 
mgr Tomasz Janusz gimnastyka korekcyjna, wychowawca świetlicy 
Wicedyrektor mgr Joanna Linnert język polski 
Liczba wyświetlanych pozycji: 32