Edukacja regionalna

         W ramach edukacji regionalnej "Moje miejsce na ziemi" w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas IV - VI pod opieką Pani Aleksandry Greczki 

i Pani Joanny Linnert realizowali różnorodne działania i konkursy.


Wycieczka do Izby Regionalnej 

w Czechowicach - Dziedzicach 

i spotkanie  z Panem Erwinem Woźniakiem. 

Wycieczka szklakiem zabytków przyrody w "Małej Ojczyźnie".

Spotkanie z nauczycielką historii panią 
Zofią Barzyk. 
Wykonanie drzew genealogicznych / przy współudziale rodziców i dziadków/. 
Spotkanie z Panią Jadwigą Sobiesiak jedną z pierwszych 
nauczycielek w naszej szkole. 
Wykonanie plakatów o ochronie środowiska. 


Przygotowanie miniksiążeczki kucharskiej ze zdjęciami potraw - regionalne przepisy, tomiku wierszy na temat małej ojczyzny oraz albumu ze zdjęciami obrzędów, zwyczajów związanych ze świętami religijnymi. 

Podsumowanie każdego zadania i konkursu 
na apelach szkolnych - wręczenie nagród.