"Ptasia stołówka"

Ogród przyszkolny ,,Ptasia stołówka’’

 

Cele projektu:

§  zagospodarowanie terenu i poprawa walorów estetycznych otoczenia szkoły,

§  podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i świadomości ekologicznej uczniów,

§  korzyści dla społeczności lokalnej – miejsce relaksu, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, upowszechnienie zachowań proekologicznych,

§  stosowanie praktyk przyjaznych dla środowiska - zwabianie ptaków oraz owadów pożytecznych, które żywią się szkodnikami i dzięki temu mają korzystny wpływ na środowisko,

§  integracja uczniów i całej lokalnej społeczności.

 

       Założenie „Przyszkolnego ogrodu przyrodniczego” pozwala na prowadzenie zajęć w terenie, bezpośrednie obcowanie z przyrodą, wzbogacanie uczniów w wiedzę przyrodniczą, ekologiczna
i sozologiczną. Stwarza możliwości poznania różnych gatunków roślin i zasad ich pielęgnacji. Umożliwia również poznanie bioróżnorodności, ich budowy morfologicznej i wielu nowych terminów przyrodniczych. Pozwala na przeprowadzenie licznych obserwacji, badań i eksperymentów w „zielonej klasie”.

           

,,Ogrody są cudownym nauczycielem’’ – pisała malarka i ogrodniczka Gertrude Jekyll.

 

ETAPY POWSTAWANIA OGRÓDKA

https://sites.google.com/site/dydaktykaali/-ptasia-stolowka/zdj.4%2020160902_115033.jpg

            Na każdym z etapów w pracach ogrodniczych towarzyszyli nam uczniowie, którzy z ogromnym zaangażowaniem wykonywali wszystkie niezbędne działania. Pomagali nam również nauczyciele
i pracownicy szkoły oraz  rodzice uczniów, a zwłaszcza:
p. Dariusz Ciesielczyk, p. Andrzej Strach,
p. Marzena Lasek, p. Barbara Głąbek i p. Iwona Londzin.


         Sponsorzy – przyjaciele szkoły, którzy wsparli finansowo projekt ogrodu przyszkolnego ,,Ptasia stołówka’’:

  1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie
  2. Nadleśnictwo Bielsko. Lasy Państwowe
  3. ,,Centrum Inżynieryjne’’ z Bielska-Białej
  4. Carbo Asecura S.A. z Tychów
  5. Przedsiębiorstwo Badawczo Produkcyjne Alma Service Eko z  Bielska -Białej
  6. ,,Greń Szkółka’’ z Bestwinki (ofiarowanie sadzonek roślin)

Serdecznie wszystkim dziękujemy!

   

Tworzenie ogrodu szkolnego ,,Ptasia stołówka’’ nie było zadaniem łatwym. Wiele osób było zaangażowanych w jego tworzenie. Nasz ogród wciąż podlega metamorfozie. Nie jest działaniem akcyjnym, ale wymaga ciągłej pracy całej społeczności szkolnej, aby sprawiał nam przyjemność i innym organizmom. Mamy nadzieję, że będzie działaniem społeczno pożytecznym.

 

https://sites.google.com/site/dydaktykaali/-ptasia-stolowka/XxYo.jpg
https://sites.google.com/site/dydaktykaali/-ptasia-stolowka/20180514_112527.jpg

                                                                      /Lucyna Skrudlik-Augustyniak i Joanna Linnert/