"Przygoda z teatrem"

             Od grudnia 2017 r. w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna
„Przygoda z teatrem”
, w której uczestniczą uczniowie klasy V pod opieką p. Marzeny Kocoń.            Jest to propozycja rozszerzenia oferty edukacyjnej w szkole, wyjścia  naprzeciw zainteresowaniom uczniów oraz wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki literackiej, artystycznej/teatralnej.

            

            Najważniejszymi założeniami innowacji ma być:

- rozbudzanie wrażliwości ucznia,

- poszerzanie wiedzy nt teatru,

- zachęcanie do obcowania ze sztuką,

- pobudzanie wyobraźni-kreatywności dziecka,

- umiejętność pracy w zespole,

- pokonywanie tremy, własnych słabości.

 

            Dotychczasowe spotkania pozwoliły na :

- zorganizowanie przedświątecznego przedstawienia,

 
https://sites.google.com/site/dydaktykaali/-przygoda-z-teatrem/IMG_3940.jpg
 

- udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim:„Gwara - nie tylko śląska”, który
odbył się w Czechowicach-Dziedzicach - nasza uczestniczka: Nadia Wajs zajęła III miejsce,


- opracowanie scenariuszy przedstawień, które niebawem zostaną zaprezentowane szkolnej publiczności,

- wspólne wyjazdy w ramach „Kulturalnej niedzieli” do Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej, gdzie mogliśmy obejrzeć: „Calineczkę”, „Księgę dżungli” oraz „Zielonego wędrowca”.


                                           Z wizytą w Teatrze Banialuka w Bielsku-Białej

             W  dniu 25.03.2018r.  kolejny raz zagościliśmy w Teatrze Banialuka w Bielsku-Białej. Tym razem mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie pt. „Zielony Wędrowiec”.

            Jest to „poetycka, nasycona ciepłym humorem opowieść o przyjaźni, tolerancji i potrzebie marzenia. A także o odwadze bycia innym. Żywe tempo, roztańczenie, rozśpiewanie, wspaniałe kostiumy niepostrzeżenie przenoszą widzów w świat teatralnej magii.”

            Było to kolejne atrakcyjnie spędzone przedpołudnie, które zostało zorganizowane w ramach akcji „KULTURALNA NIEDZIELA” . Musical  został pozytywnie oceniony przez naszych młodych recenzentów.

          

            Przed nami kolejne wyzwania, przedstawienia, organizacja imprez, które dostarczą wielu emocji
i niezapomnianych wrażeń.

* * *

https://sites.google.com/site/dydaktykaali/-przygoda-z-teatrem/indeks.jpg

„Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałym momentem, by podjąć się współcześnie chyba najważniejszego dla naszej Ojczyzny zadania – budowania Wspólnoty łączącej bogactwo tradycji, kultury i kształtujących ją doświadczeń, różnorodność poglądów oraz przekonań. Wspólnoty, w której należy dbać o łączące więzi, pielęgnować wzajemne zaufanie”, dlatego uczniowie należący do Koła teatralnego postanowili włączyć się w działania, które mają pomóc w tworzeniu wspomnianej wspólnoty.

Wraz z opiekunem, p. Marzeną Kocoń, przyłączyli się do konkursu: „Szkoła Niepodległej”, który organizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Konkurs polega na wykonaniu kilku zadań, które muszą być udokumentowane (rzeczowo opisane, zobrazowane oraz zaprezentowane szerszemu gronu odbiorców), następnie zostaną poddane procesowi weryfikacji.

Wykonanie wymaganej liczby zadań pozwala na pozyskanie tytułu zwanego Mianem „Szkoły Niepodległej”.

 

 /Marzena Kocoń/