Innowacja informatyczna kl. 6

Innowacja „Młodzi programiści”


            W tym roku szkolnym klasa szósta nadal bierze udział w nauce programowania. W ramach innowacji 

"Młodzi programiści" na zajęciach komputerowych nie tylko realizowany jest program autorski, ale też uczniowie 

mają dwie godziny zajęć tygodniowo, a nie jedną.

            Celem innowacji jest rozbudzenie zainteresowania jak największej liczby uczniów przedmiotami ścisłymi 

poprzez naukę programowania prowadzoną w atrakcyjny sposób, rozwijanie kreatywnego myślenie i doskonalenie

 umiejętności analitycznych, rozwój kompetencji miękkich, np. umiejętności współpracy w ramach realizacji 

długofalowych projektów.

            Innowacja wprowadzona została w tym zespole klasowym już w klasie 4, zanim jeszcze programowanie 

oficjalnie wkroczyło do szkół. W tym roku szkolnym, już jako klasa 6, uczniowie mają kolejne zajęcia z 

wykorzystaniem programu Scratch jako darmowego narzędzia do edytowania grafiki, tworzenia prezentacji, 

animacji poklatkowych oraz nauki podstaw programowania. W innowacji tej największy nacisk jest położony na 

nauczanie kodowania, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania. 

Wspólnie tworzymy gry 3D w środowisku Kodu Game Lab, rozbudowanej w tym roku wersji Scratch, a także 

programujemy  Ozoboty i Lightboty. Uczniowie poznają też podstawy Java Script. Niezależnie od tego, uczniowie 

poznają tradycyjnie używane w domach oprogramowanie związane z edycją tekstów, wykonywaniem obliczeń czy 

prezentacji.

            W ciągu tych trzech lat widać, jak uczniowie coraz odważniej projektują swoje własne programy. Udało się 

ośmielić każdego do samodzielnych poszukiwań, rozwinąć kreatywność i twórcze podejście do 

stawianych im zadań. Podczas lekcji uczniowie nie tylko pracują pojedynczo, ale realizują też projekty grupowe, 

co pozwoli im wykształcić umiejętność rozwiązywania problemów i komunikowania się, tak przydatnych

w dorosłym życiu. Realizacja projektów wykształcić ma umiejętność współpracy w grupie i dzielenia się swoją wiedzą

 z rówieśnikami. Wpływa to na wzrost samooceny ucznia. Zgodnie z dewizą Code to learn uczeń zostaje 

wyposażony w umiejętności posługiwania się algorytmami nie tylko na lekcjach zajęć komputerowych, ale też 

wpływa to na jego rozwój ogólny.

            Innowacja trwać będzie do czerwca 2019 r.

Autor: Elżbieta Rogowiec