"Eksperci programowania"

Rok szkolny 2017/2018

klasa III a


            W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 16 chętnych uczniów z klasy III a brało udział w zajęciach pt. „EKSPERCI PROGRAMOWANIA” Dzieci poprzez zabawę uczyły się podstaw programowania z użyciem programów Scratch. Część zajęć odbywała się z użyciem mat edukacyjnych i klocków LEGO WeDo. Uczniowie rozwijali kompetencje informatyczne, myślenie komutacyjne, zdolności do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. Zajęcia odbywały się w piątki – po lekcjach (33 godz.).


            Celem projektu było podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć.


            Dzięki udziałowi w projekcie szkoła pozyskała tablety, maty edukacyjne i zestawy klocków LEGO WeDo, kamerę./Ewa Janusz/


 
EKSPERCI PROGRAMOWANIA
https://sites.google.com/site/dydaktykaali/home/20180215_232136_resized.jpg

Projekt „Eksperci programowania”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, ma na celu zwiększenie szans na satysfakcjonującą i skuteczną edukację, podniesienie kompetencji i wiedzy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów w klasach 1-3 szkoły podstawowej  oraz zwiększenie potencjału techniczno- dydaktycznego szkół objętych wsparciem  z województwa śląskiego, małopolskiego i lubelskiego.

Nauka programowania stała się stałym elementem programu nauczania w szkołach. W nowej podstawie programowej Ministerstwo Edukacji  Narodowej wskazało jako szczególnie istotne wdrażanie w procesie edukacyjnym umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami i korzystania z różnych źródeł informacji.

Projekt „Eksperci programowania w podregionie bielskim” jest realizowany w 29 szkołach podstawowych w 8 gminach w podregionie bielskim.

Dzieci poprzez zabawę uczą się podstaw programowania z użyciem programów  Scratch,  Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej
i klocków LEGO WeDo 2 pozwalają w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.