"Eksperci programowania"

„EKSPERCI PROGRAMOWANIA” – klasa IIIa

            W II semestrze 16 chętnych uczniów z klasy IIIa brało udział w zajęciach pt. „EKSPERCI PROGRAMOWANIA” Dzieci poprzez zabawę uczyły się podstaw programowania z użyciem programów Scratch. Część zajęć odbywała się z użyciem mat edukacyjnych i klocków LEGO WeDo. Uczniowie rozwijali kompetencje informatyczne, myślenie komutacyjne, zdolności do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego. Zajęcia odbywały się w piątki – po lekcjach (33 godz.).


            Celem projektu było podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego szkół objętych wsparciem poprzez pozostawienie w placówkach po zakończeniu projektu całego sprzętu teleinformatycznego, materiałów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć.


            Dzięki udziałowi w projekcie szkoła pozyskała tablety, maty edukacyjne i zestawy klocków LEGO WeDo, kamerę./Ewa Janusz/