EKSPERCI PROGRAMOWANIA
https://sites.google.com/site/dydaktykaali/home/20180215_232136_resized.jpg

Projekt „Eksperci programowania”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, ma na celu zwiększenie szans na satysfakcjonującą i skuteczną edukację, podniesienie kompetencji i wiedzy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów w klasach 1-3 szkoły podstawowej  oraz zwiększenie potencjału techniczno- dydaktycznego szkół objętych wsparciem  z województwa śląskiego, małopolskiego i lubelskiego.

Nauka programowania stała się stałym elementem programu nauczania w szkołach. W nowej podstawie programowej Ministerstwo Edukacji  Narodowej wskazało jako szczególnie istotne wdrażanie w procesie edukacyjnym umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami i korzystania z różnych źródeł informacji.

Projekt „Eksperci programowania w podregionie bielskim” jest realizowany w 29 szkołach podstawowych w 8 gminach w podregionie bielskim.

Dzieci poprzez zabawę uczą się podstaw programowania z użyciem programów  Scratch,  Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej
i klocków LEGO WeDo 2 pozwalają w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.

PROGRAM LOKALNY "KOPERTA ŻYCIA"

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach realizuje program „Koperta życia”. Założeniem programu
jest szybkie udzielenie pomocy osobom  w wieku powyżej 60 roku życia, w przypadku  konieczności wezwania ratowników medycznych,w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub w trakcie wizyty lekarskiej w domu.
            Koperta życia” to pakiet składający się z karty informacyjnej, koperty i naklejki na lodówkę. Karta informacyjna jest źródłem informacji dla ratowników medycznych lub innych służb ratowniczych. 
             W celu przystąpienia do programu należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Istnieje także możliwość zgłoszenia się w naszej szkole, np. poprzez wysłanie wiadomości na MobiDziennik/na konto Alicji Krupy/.

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z wykazem dni i godzin,
podczas których można skonsultować się z poszczególnymi nauczycielami pracującymi w naszej szkole.