/kody dostępowe dla rodziców do MobiDziennika - u wychowawcy/WYWIADÓWKI

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami klas, 
które odbędą się 5 grudnia (wtorek) wg poniższego wykazu.

 

Godzina 16:30

 

 

Godzina 17:15

 

 

nr sali

 

 

nr sali

klasa 1a

20

 

klasa 1b

20

klasa 4b

24

 

klasa 5

19

klasa 6

17

 

klasa 3b

21

klasa 7a

18

 

klasa 4a

18

klasa 7b

21

 

klasa 4c

17 

 klasa 3a

 25

https://sites.google.com/site/dydaktykaali/home/IMG_3614.jpg


Nasza szkoła bierze udział w drugiej edycji programu edukacyjno-społecznego
"Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem".

Jest to wspólne przedsięwzięcie gminy Czechowice-Dziedzice,
reprezentowanej przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach
oraz Grupy LOTOS S.A., będącej jego partnerem finansowym.
Zapraszamy rodziców do zapoznania się z wykazem dni i godzin,
podczas których można skonsultować się z poszczególnymi nauczycielami
pracującymi w naszej szkole.