Uwaga czwartoklasiści !!!

W dniu 13 maja o godzinie  10.45 (lekcja 4) odbędzie się w naszej szkole egzamin teoretyczny  dla uczniów klasy 4  ubiegających się o kartę  rowerową. 

20 maja /piątek/odbędzie się egzamin praktyczny na kartę rowerową w obecności policjanta. Egzamin praktyczny obędzie się w dwóch grupach (według numerów w dzienniku): 

godz. 9.00 ( numery od  1-14); godz. 9. 45 (numery od 15 - 27).

 Podczas egzaminu może być obecny rodzic lub opiekun wskazany przez rodzica w przypadku nieobecności wymienionych osób opiekę nad zdającym uczniem pełni nauczyciel wychowawca.


Z wizytą w Zespole Szkół w Zabrzegu

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LIGOCIE W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 
1. Adamczyk Kornelia 
2. Gawlas Filip
3. Kocurek Małgorzata
4. Kopeć Martyna
5. Krzempek Maja 
6. Okręta Martyna
7. Palac Paulina
8. Piątek Aleksander
9. Ślezińska Zuzanna
10. Świerkot Kornel
11. Wala Miłosz
12. Wójtowicz Dawid
                                                                        28.04.2016 r.