/kody dostępowe dla rodziców do MobiDziennika - u wychowawcy/Składamy serdeczne podziękowania dla rodziców, 
za organizację balu karnawałowego w naszej szkole,
a w szczególności dla Państwa Hałas
Za poświęcenie swojego wolnego czasu na poczet świetnej zabawy 
i niezapomnianych wrażeń. 
                                                                DZIĘKUJEMY


Ogłoszenie
Informujemy, że nabór uczniów do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie 
odbędzie się w terminie od 1 do 29 marca 2019r.

Rekrutacji do klasy pierwszej podlegają obowiązkowo wszystkie dzieci, 
które w roku kalendarzowym 2019 kończą 7 lat.

https://sites.google.com/site/dydaktykaali/home/ogloszenie%20swietlica.jpg
"BIEGIEM PO ZDROWIE" - INFORMACJA DLA RODZICÓW

Ruszyła IV edycja cyklu biegowego "Biegiem po zdrowie".
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz informacjami dotyczącymi


PROGRAM LOKALNY "KOPERTA ŻYCIA"

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach realizuje program „Koperta życia”. Założeniem programu
jest szybkie udzielenie pomocy osobom  w wieku powyżej 60 roku życia, w przypadku  konieczności wezwania ratowników medycznych,w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub w trakcie wizyty lekarskiej w domu.
            Koperta życia” to pakiet składający się z karty informacyjnej, koperty i naklejki na lodówkę. Karta informacyjna jest źródłem informacji dla ratowników medycznych lub innych służb ratowniczych. 
             W celu przystąpienia do programu należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Istnieje także możliwość zgłoszenia się w naszej szkole, np. poprzez wysłanie wiadomości na MobiDziennik/na konto Alicji Krupy/.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konsultacji nauczycieli
w II semestrze roku szkolnego 2018/2019