/kody dostępowe dla rodziców do MobiDziennika - u wychowawcy/
*******
Konkurs ekologiczny dla uczniów klas IV-VI
Zachęcamy uczniów klas IV-VI do udziału w gminnym konkursie wiedzy 
pod Patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic pt. 
,,Niska emisja poważne zagrożenie dla środowiska’’ . 
Celem konkursu jest podniesienie świadomości 
w zakresie szkodliwości niskiej emisji dla zdrowia i życia, 
a także popularyzacja działań ograniczających jej powstawanie i oddziaływanie.

Szczegóły konkursu i zakres treści dostępne u Pani L.Skrudlik-Augustyniak
*********