/kody dostępowe dla rodziców do MobiDziennika - u wychowawcy/
https://picasaweb.google.com/109517027289616561612/6466696435232985489#6466696435340704194

INFORMUJEMY, IŻ KOSZT UBEZPIECZENIA ZA ROK SZKOLNY 2017/2018 WYNOSI 40 zł /KAŻDE KOLEJNE DZIECKO 20 zł/.
WPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ U WYCHOWAWCY DO 25 WRZEŚNIA 2017 r. Rada Rodziców ustaliła składkę na Komitet Rodzicielski w wysokości 50 zł
od najstarszego dziecka /kolejne dziecko 25 zł/.
Wpłatę będzie można dokonać u skarbników klasowych,
 na kolejnym zebraniu z rodzicami. 


ZEBRANIE RADY RODZICÓW - 4 października 2017 r. o godz. 17:00. 


Zapraszamy rodziców do zapoznania się z wykazem dni i godzin,
podczas których można skonsultować się z poszczególnymi nauczycielami
pracującymi w naszej szkole.